Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Paskaitos užsienyje (lectures abroad, 1995-2020)

Paskaitos užsienyje (lectures abroad, 1995-2020)

1.1995 metų kovo mėn. paskaitos švedų kalba skaitytos Nordplano institute (Stokholmas) tema “Urbaniškumas ir ekonominės-socialinės problemos Lietuvoje”;

2. 2004 metų birželio mėn. paskaitos skaitytos Oslo ir Akershus Aukštojoje mokykloje tema “Socialinių mokslų tyrimų galimybės Lietuvoje”;

3. 2004 metų kovo mėn. paskaitos skaitytos Bavarijos Aukštojoje viešojo administravimo mokykloje Hofe tema “Globalizacijos įtaka Lietuvos socialinei politikai” (Erasmus programa);

4. 2005 metų balandžio mėn. paskaitos skaitytos Trakijos universitete Komotinyje (Graikija) tema “Lietuvos socialinės apsaugos struktūra ir administravimas”;

5. 2007 metų balandžio mėn. paskaitos skaitytos Bavarijos Aukštojoje viešojo administravimo mokykloje tema “Lietuvos socialinio administravimo ir socialinės apsaugos problemos” (Erasmus programa);

6. 2009 metų kovo mėn. paskaitos skaitytos Leono universitete (Ispanija) tema ” Lietuvos socialinės politikos modelio vystymosi kryptis Europos Sąjungos kontekste” (Erasmus programa);

7. 2009 metų balandžio mėn. paskaitos skaitytos Leeuwardeno Aukštojoje mokykloje (Olandija) tema “Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo galimybės Lietuvos socialiniame administravime” (Erasmus programa);

8. 2010 metų rugsėjo mėn. paskaitos skaitytos Leono universitete(Ispanija) tema “Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo galimybės Lietuvos socialiniame administravime” (Erasmus programa);

9. 2010 metų spalio mėn. paskaitos skaitytos Sevilijos universitete (Ispanija) tema “Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo galimybės Lietuvos socialiniame administravime” (Erasmus programa).

10. 2011 metų rugsėjo mėn. skaitytos paskaitos Leono universitete(Ispanija) tema “Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo galimybės Lietuvos socialiniame administravime” (Erasmus programa);

11. 2012 metų rugsėjo mėn. skaitytos paskaitos Bavarijos Aukštojoje viešojo administravimo mokykloje tema „Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo galimybės Lietuvos socialinės apsaugos administravime“ (Erasmus programa)

12. 2012 metų spalio mėn. skaitytos paskaitos Sevilijos universitete (Ispanija) tema „Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo galimybės Lietuvos socialinės apsaugos administravime“ (Erasmus programa)

13. 2015 metų lapkričio mėn. skaitytos paskaitos Nijmegeno universitete (Olandija) tema “Gerovės valstybių tipologija ir Lietuva” (Erasmus programa)

14. 2016 metų vasario 24 dieną skaityta vieša paskaita Oslo ir Akershus aukštojoje mokykloje (Norvegija) tema “Apie Lietuvos ir Norvegijos gerovės aprūpinimo modelių skirtumus (socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros aspektai)

 

VladWordPress -- XHTML 1.0