Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Tyrimų projektai (įskaitant tarptautinius, 1997-2020)

1. ES Komisijos remiamas projektas “Bandymas atgaivinti socialinį dialogą ir nacionalinės darbo santykių sistemos kai kuriose Centrinės ir Rytų Europos šalyse – išmoktos pamokos ir geriausios praktikos išeinant iš krizės VS/2014/0588 – ekspertas Lietuvai (2015-2016)

http://socdial.eu/

2. Pasiūlymai ir apžvalga Europos Parlamentui dėl socialinės apsaugos ir savarankiškai dirbančiųjų socialinių garantijų ES: tyrėjas (2013 m.)

3. Lietuvos Mokslo Tarybos remto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro organizuoto tyrimo “Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai” (Nr. SIN – 16/2010-2011) tyrėjas

4. Lietuvos Valstybinio Mokslo ir Studijų fondo remiamo projekto “Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveika: Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono atvejai“ vadovas ir tyrėjas (2007 m.)

5. Tarptautinio NOBA projekto (Norvegija, Švedija, Latvija, Lietuva) tyrėjas (atstovas Lietuvai, 2006-2009 m.)

6. Lietuvos Valstybinio Mokslo ir Studijų fondo remiamo projekto “Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese” vadovas ir tyrėjas (2005 m.)

7. Atviros Lietuvos fondo remiamo projekto “Socialinių paslaugų teikimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse” tyrėjas (2004 m.)

8. LTU administruojamo projekto “Savivaldos institucijų socialinis ir politinis veiksmingumas” tyrėjas (2002, 2004 m.)

9. Tarptautinio ES COST A 15 projekto “Socialinės apsaugos sistemų reformavimas Europoje” Lietuvos grupės vadovas ir tyrėjas (2002-2004 m.)

10. PHARE “Demokratijos” projekto “Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą” vadovas ir tyrėjas (2000 m.)

11. Tarptautinio PHARE ACE projekto tyrėjas (1997-1998 m.)

 

VladWordPress -- XHTML 1.0