Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Recenzijos publikacijoms ir daktarinėms disertacijoms (2000-2020 metai)

A.Guogio recenzijos knygoms ir straipsniams (2013-2020 metais)

1) L. Žalimienė L., E. Dunajevas.. Socialinės paramos dilema – tarp autonomijos ir paternalizmo. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

2) 2014 m. Arvydo Guogio recenzija kolektyvinei monografijai:

(Chair I. Žalėnienė) Japan and Europe in Global Communication. Vilnius: Mykolas Romeris university, 2014.

3)  2013-2019 m. recenzijos “Europe-Asia Studies” (Clarivate Analytics indeksas) „Viešosios politikos ir administravimo” (MRU-KTU, SCOPUS), “STEPP” (VU, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika) žurnalo (Clarivate Analytics indeksas)) ,”Central European Political Science Review” (Budapeštas) žurnalo, “Polish Political Science Yearbook” (2018), “Journal of Baltic Studies”(Clarivate Analytics indeksas, 2018), “European Societies” (Clarivate Analytics indeksas, 2019) straipsniams.

A.Guogio recenzijos daktarinių disertacijų komitetuose (nuo 2014 m. – tarybose) ir oponento recenzijos 2000-2019 metais:

1)  Gynimo tarybos nario recenzija Vytauto Didžiojo univtei Živilei Kėrytei apgynus sociologijos krypties (05 S) disertaciją „Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos: socialinės misijos ir verslumo derinimas“ Kaune, Vytauto Didžiojo universitete (2015.08.31).

2)      Gynimo tarybos nario recenzija Mykolo Romerio universiteto, Politikos ir vadybos fakulteto, Viešojo administravimo instituto doktorantei Astai Juknevičiūtei apgynus vadybos krypties (03 S) disertaciją „Saugomo gamtinio paveldo administravimo modeliavimas“ MRU (2015.08.28).

3)      Gynimo tarybos nario recenzija 2002-2004 metų Socialinių tyrimų instituto doktorantei, nuo 2002 metų dirbusiai MRU mokslinį darbą, Vidai Česnuitytei eksternu apgynus sociologijos krypties (05 S) disertaciją „Lietuvos šeima: sampratos ir praktikos“ Vilniaus universitete (2015.03.04).

4)      Gynimo tarybos nario recenzija VU Filosofijos fakulteto, Socialinio darbo katedros doktorantei Urtei Linai Orlovai apgynus sociologijos krypties (05 S) disertaciją „Socialiai globojamų vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės veiksniai“ Vilniaus universitete (2014.03.07).

5)      Gynimo komiteto nario recenzija VU Filosofijos fakulteto, Sociologijos katedros doktorantei Agnei Tonkūnaitei – Thiemann apgynus sociologijos krypties (05 S) disertaciją „Socialinės nelygybės profiliai Rytų ir Vidurio Europos valstybėse“ Vilniaus universitete (2013.04.05).

6)      Gynimo komiteto nario recenzija VU Filosofijos fakulteto, Sociologijos katedros doktorantei Vigintai Ivaškaitei-Tamošiūnei apgynus sociologijos krypties (05 S) disertaciją „Pajamų perskirstymas formuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje“ Vilniaus universitete (2013.02.15).

7)      Oponento recenzija VU Filosofijos fakulteto, Socialinio darbo katedros doktorantei Liubov Kotovai apgynus sociologijos krypties (05 S) disertaciją „Socialinio darbo paslaugų privatizavimas“ Vilniaus universitete (2013.02.15).

8) Oponento recenzija VU Ekonomikos fakulteto doktorantui Tadui Gudaičiui apgynus ekonomikos krypties (04 S) disertaciją “Pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimas (Lietuvos atvejis) Vilniaus universitete (2010.04.30).

9) Oponento recenzija Mykolo Romerio universiteto, Viešojo administravimo fakulteto, Viešojo administravimo katedros doktorantei Dianai Paliukėnienei apgynus vadybos ir administravimo krypties (03 S) disertaciją “Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė” Mykolo Romerio universitete (2007.12.18).

10) Oponento recenzija VU Ekonomikos fakulteto doktorantei Virginijai Poškutei apgynus ekonomikos krypties (04 S) disertaciją “Pensijų sistemos ir jų reformavimas” Vilniaus universitete (2000.02.25).

 

VladWordPress -- XHTML 1.0