Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Konferencijos (conferences, 2009-2020)

Arvydo Guogio dalyvavimas mokslinėse konferencijose

(2009-2020 metais)

 1. 2009 metų gegužės 13-17 dienomis Budvoje (Juodkalnija) dalyvauta NISPAcee 17-oje kasmetineje konferencijoje “Valstybė ir administravimas besikeičiančiame pasaulyje”. Gegužės 16 dieną buvo perskaitytas pranešimas “Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveikos problemos Lietuvos savivaldybėse: socialinių modelių įžvalgos”.

 2. 2009 metų spalio 22-23 dienomis Briuselyje dalyvauta Europos Komisijos organizuotoje galutinėje tarptautinėje konferencijoje „ Socialinių ir humanitarinių mokslų ateitis“. Spalio 23 dieną buvo perskaitytas pranešimas „Socialinis teisingumas kaip tyrimų ir socialinio administravimo problema Lietuvoje“.

 3. 2009 metų lapkričio 1-4 dienomis Rijade (Saudo Arabija) dalyvauta Saudo Arabijos Viešojo administravimo instituto organizuotoje ir jo 50-mečiui skirtoje tarptautinėje konferencijoje „ Siekiant tobulumo viešajame sektoriuje“. Lapkričio 3 dieną buvo perskaitytas pranešimas „Naujasis viešasis valdymas – papildinys ar opozicija Naujajai viešajai vadybai: Lietuvos atvejis?“. Arvydas Guogis Rijado konferencijoje buvo bendraautorius ir kito, kartu su Romualdu Kacevičiumi (Politikos mokslų katedra), rengto pranešimo „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveika dviejose Lietuvos savivaldybėse: dviejų modelių požiūris“. Lapkričio 4 dieną duoti interviu dviems Saudo Arabijos televizijoms.

 4. 2009 metų gruodžio 5 dieną Vilniuje vykusioje Socialdemokratinės minties instituto organizuotoje konferencijoje, skirtoje Lietuvos socialdemokratijos 20-mečiui paminėti, perskaitytas pranešimas „Pasaulio socialdemokratijos lyginamosios charakteristikos“.

 5. 2010 metų vasario 27 dieną Vilniuje vykusioje Socialdemokratinės minties instituto organizuotoje konferencijoje „Socialdemokratija ir savivalda: didesnio demokratiškumo ir efektyvumo paieškos“ perskaitytas pranešimas „Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo reikšmė savivaldybių veiklos efektyvumui“.

 6. 2010 metų liepos 26-31 dienomis Stokholme dalyvauta ICCEES VIII Pasauliniame Kongrese. Liepos 29 dieną perskaitytas pranešimas „Dėl Lietuvos socialinės politikos modelio vystymosi krypties“. Liepos 29 dieną Arvydas Guogis davė interviu Švedijos valstybiniam radijui (rusų kalbos redakcijai), kur lygino Švedijos ir Lietuvos socialinius modelius, apibrėžė Lietuvos socialinės politikos vystymosi kryptį, pažymėjo socialinės apsaugos pokyčius.

 7. 2010 metų spalio 14-15 dienomis dalyvauta Vilniuje, Mykolo Romerio universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Socialinė ekonomika ir skurdo mažinimas“, kur perskaitytas pranešimas „Socialinės ekonomikos samprata: kas naujo socialiniuose moksluose?“

 8. 2010 metų lapkričio 26 dieną dalyvauta Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vykusioje nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje „Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?“, kur buvo perskaitytas pranešimas „Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese: Lietuvos atvejis“.

 9. 2011 m. rugsėjo 6-11 dienomis dalyvauta Europos Sociologų Asociacijos (ESA) konferencijoje Ženevoje (Šveicarija) „ Socialiniai santykiai neramumų laikais“, kur rugsėjo 9 dieną buvo perskaitytas pranešimas „Valdymo socialinis aspektas kaip globalizacijos prieštaravimų pasekmė: tendencijų nuo 2008 metų analizė“.

 10. 2011 m. spalio 26-30 dienomis dalyvauta CEPSA (Centrinės Europos Politologų asociacijos) kasmetinėje konferencijoje Vienoje tema “Įvairių lygių politika: vidaus ir išorės lygių palyginamosios perspektyvos”. Konferencijos metu Austrijoje: 1) perskaitytas pranešimas “Ekonomizacija krizėje ir Naujojo viešojo valdymo bei Socialinės Europos vertybės: Lietuvos atvejis”, 2) vadovauta sesijai politinių partijų tematika, 3) Nuo Lietuvos Politologų asociacijos atstovauta Lietuvai CEPSA Vykdomojo Komiteto posėdyje.

 11. 2011 m. lapkričio 25 d. M. Romerio universitete dalyvauta nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje “Proveržio beieškant”, kur buvo perskaitytas pranešimas “Pietų Europos gerovės modelis: Ispanijos atvejo problemos”

 12. 2012 m. birželio 14-15 dienomis dalyvauta 11-ajame Tarptautiniame Viešojo ir Ne-pelno sektorių marketingo kongrese, vykusiame M. Romerio universitete, kur birželio 14 dieną perskaitytas pranešimas “Kokias naujas administravimo ženklo rūšis būtina pritaikyti Europos viešajame ir ne-pelno sektoriuje?”. A. Guogis buvo šio kongreso organizacinio ir mokslinio komitetų narys

 13. 2012 m. balandžio 24 d. Mykolo Romerio universitete vykusioje IV-oje praktinėje-mokslinėje konferencijoje „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“, perskaitytas pranešimas „Rekomendacijos socialinės politikos formuotojams ir įgyvendintojams“

 14. 2012 m. kovo 2-4 d. Mykolo Romerio universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Tapatumo problemos: tradicija ir inovacijos”, kovo 3 d. perskaitytas pranešimas “Ekonomizacijos, neoliberalizmo ir Naujosios viešosios vadybos grėsmių analizė tradicijų ir socialinio tapatumo palaikymo požiūriu”.

 15. 2013 m. gegužės 24 d. Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje vykusioje XXI Baltijos jūros šalių konferencijoje dėl socialinės apsaugos perskaitytas pranešimas „Dabartinis Lietuvos socialinės apsaugos modelis ir globalizacijos bei liberalizmo iššūkiai“

   

 16. 2013 m.rugsėjo 10-14 d. dalyvauta EGPA kasmetinėje konferencijoje Edinburge (Škotija), kur perskaitytas pranešimas apie Naujojo viešojo valdymo aktualumą.

 17. 2013 m.spalio 28 d. skaitytas pranešimas MRU organizuotoje “Sveikatos sistemos vystymo perspektyvų” konferencijoje tema “Pažangaus normatyvinio socialinio modelio paieškos globalizacijos procese: teisumo ir socialinės kokybės aspektai”
 18. 2014 m. balandžio 18 dieną Nacionalinėje mokslinėje MRU vykusioje konferencijoje “Šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir jų teorinė refleksija” perskaitytas pranešimas “Link post-moderniojo vakarietiškumo formalios demokratijos”.
 19. 2014 m. spalio 23 d. 3-oje tarptautinėje SOCIN konferencijoje, vykusioje Mykolo Romerio universitete, perskaitytas pranešimas tema “Globalizacija, postmodernizmas ir naujojo viešojo valdymo būtinybė”
 20. 2015 m. vasario 26 dieną tarptautinėje konferencijoje, vykusioje MRU “Paradigminiai visuomenės mąstymo pokyčiai: Lietuva ir europinė erdvė” perskaitytas pranešimas “Socialinė apsauga šiuolaikiniame kapitalizme: vystymosi aklavietė ir Naujojo viešojo valdymo būtinybė”
 21. 2016 m. rugsėjo 18-20 dienomis moderatoriaus ir nacionalinio eksperto teisėmis dalyvauta LIGA profsąjunginio susivienijimo (Vengrija) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Budapešte “Bandymas atgaivinti socialinį dialogą ir darbo santykių sistemas kai kuriose Centrinės ir Rytų Europos šalyse – išmoktos pamokos ir geriausios praktikos išeinant iš krizės”.
 22. A. Guogio pranešimas 6-oje tarptautinėje SOCINo konferencijoje MRU 2017.09.28. V. Rakšnys, A.Guogis “Why do cultural factors become of major importance in the implementation of the New Public Governance?”
 23. A.Guogio pranešimas “Gerovės valstybių modelių ir viešojo administravimo modelių atitikimo problema Vakaruose bei Centrinės ir Rytų Europos šalyse” (“The Problem of Coherence of Welfare States and Public Administration Models in the West and CEECs”) II -oje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje, organizuotoje MRU (kartu su Kijevo Valstybiniu Ekonomikos Vadimo Hetmano vardo universitetu) “International Security in the Frame of Modern Global Challenges”- vykusioje MRU 2019 birželio 10 d.  https://ebooks.mruni.eu/product/international-security-in-frame-modern-global-challenges-2019, https://wdn.ipublishcentral.com/association_lithuania_serials/viewinsidehtml/192022509277020
 24. A.Guogio pranešimas XI-oje Nacionalinėje Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje “Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo”, vykusioje Vilniaus universitete 2019 m. lapkričio 22 d.. Pranešimo tema – “Gerovės valstybių modelių, jų vertybių, bei suderinamumo su viešojo administravimo modeliais nustatymo problema”. https://lsdkonferencija2019.home.blog/guogis/
 25. A.Guogio pranešimas VII-oje Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje “Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas”, vykusioje Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, 2019 m. lapkričio 26 d.
 26. A.Guogio pranešimas Europos Parlamento narių Vilijos Blinkevičiūtės ir Juozo Oleko organizuotoje konferencijoje ” Gerovės valstybė socialinėje Europoje – socialdemokratinė vizija”, vykusioje Raudondvario dvare, Kauno rajone, 2019 m. gruodžio 7 d.. Pranešimo tema – “Gerovės valstybės samprata, teorijos ir šiuolaikiniai iššūkiai”.
 27. 2019 m. spalio 8 d. dalyvavauta Prezidentūroje šešių Lietuvos politologų susitikime-diskusijoje su LR Prezidentu Gitanu Nausėda tema „Pasaulio ir Europos Lietuva: kaip pasinaudosime naujo ES politinio ciklo teikiamomis galimybėmis?“.
 28.  2019 m. spalio 17 d. dalyvavauta penkių Lietuvos politologų susitikime-diskusijoje gerovės valstybės kūrimo tema „Radisson Hotel Astoria“ viešbutyje su Švedijos parlamento (riksdago) nariu socialdemokratu Pyry Niemi ir jo padėjėju Peteriu Lindh.
 29. 2019 m. spalio 23 d. dalyvavauta (kartu su R.Lazutka) LR Seimo Europos reikalų Komiteto posėdyje svarstant „gerbūvio ekonomikos“ klausimą.
 

VladWordPress -- XHTML 1.0