Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Disertacijų vadovas (2011-2020 metai)

1) Adomo Vinco Rakšnio disertacijos “Bendradarbiavimu grindžiamos organizacinės kultūros formavimas viešajame valdyme” (vadyba, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2019-12-20.

2) Mariaus Urvikio disertacijos “Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas” (vadyba, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2016-03-04.

3) Lauros Andrijauskaitės disertacijos “Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste” (vadyba, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2015-03-12.

4) Jolantos Urbanovič disertacijos “Mokyklos autonomijos valdymo modelis” (vadyba ir administravimas, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2011-06-23.

 

VladWordPress -- XHTML 1.0