Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Disertacijų vadovas (2011-2018 metai)

1) MRU vadybos krypties (03 S) doktoranto Adomo Vinco Rakšnio, rašančio disertaciją “Organizacinės kultūros raiška įgyvendinant inovacinę valdymo ideologiją vidaus reikalų valdymo organizacijų srityje” vadovas (antrieji doktorantūros metai).

2) Mariaus Urvikio disertacijos “Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas” (vadyba, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2016-03-04.

3) Lauros Andrijauskaitės disertacijos “Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste” (vadyba, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2015-03-12.

4) Jolantos Urbanovič disertacijos “Mokyklos autonomijos valdymo modelis” (vadyba ir administravimas, 03 S) vadovas. Disertacija apginta MRU 2011-06-23.

 

VladWordPress -- XHTML 1.0