Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Metodinė medžiaga studentams

Atskiras dėstomųjų dalykų dalis galima rasti:

Straipsniuose, monografijose ir mokomuosiuose leidiniuose iš publikacijų sąrašo

Viešojo-administravimo-tyrimų-metodologijos-programa

Gerovės valstybių modelių programa

Viešojo administravimo teorijos ir paradigmos

Naujoji viešoji vadyba ir valdymo reforma


 

VladWordPress -- XHTML 1.0