Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

CV

prof. Arvydo Guogio CV

1. Vardas, pavardė – Arvydas Guogis

2. Gimimo data – 1961 gegužės 18 d.

3. Gimimo vieta – Klaipėda

4. Gyvenamoji vieta – S. Stanevičiaus 100-11, LT-07102, Vilnius

5. Pareigos ir darbovietė – profesorius, Viešojo administravimo institutas, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, LT-03803, Vilnius

6. Mokslinių tyrimų kryptys – socialinė politika,  socialinė apsauga, gerovės valstybė, viešasis administravimas, naujasis viešasis valdymas

7. Dėstyti kursai – viešojo administravimo tyrimų metodologija (bakalaurams), mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai (bakalaurams), viešojo administravimo  teorijos ir paradigmos (bakalaurams), viešieji ryšiai ir marketingas viešajame sektoriuje (bakalaurams), Gerovės valstybės modeliai (bakalaurams ir magistrams), socialinių institucijų vadyba (magistrams), naujoji viešoji vadyba ir valstybės valdymo reforma (magistrams), strateginis marketingo valdymas (magistrams)

8. Išsilavinimas – 1984 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, 1989-1993 metais – doktorantūra VU Filosofijos istorijos katedroje

9. Mokslinis laipsnis – Socialinių mokslų daktaras (politologija) – nuo 1993 m., 2006 metais praeita habilitacijos procedūra (vadyba ir administravimas)

10. Organizacijų narys – Lietuvos politologų asociacijos (atkurtos 2023 lapkritį), Lietuvos sociologų draugijos,  Tarptautinės Viešojo ir Ne pelno Sektoriaus Marketingo Asociacijos atstovas Lietuvai (IAPNM, nuo 2005 metų), CEPSA (Central European Political Science Alliance, nuo 2011 metų) narys

Lietuvos Nacionalinės UNESCO Komisijos Nacionalinio Komiteto “Socialinių transformacijų valdymo programos (MOST)”narys (2012-2015 m.)

Mykolo Romerio universiteto Azijos centro (Japonijos ir Kinijos skyriai) Tarybos narys (nuo 2013 metų)

11. Apdovanojimai:

2009 m. “Gairių” žurnalo premija už geriausią rašinį socialinio teisingumo tematika

2009 m. apdovanotas Saudo Arabijos Viešojo Administravimo Instituto (Rijadas) medaliu Instituto 50-mečio proga.

2013 m. apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu (LR Seimas) “Tarnaukite Lietuvai” už visuomeniškai aktualią publicistiką.

2018 m. pripažintas geriausiu 2017/2018 m. MRU dėstytoju.

12. Redkolegijų narys – nuo 2005 metų tarptautinio mokslinio žurnalo “International Review on Public and Non-profit Marketing” (SCOPUS, Springer duomenų bazėje)  redkolegijos narys

nuo 2013 metų – tarptautinio mokslinio žurnalo “Responsibility and Sustainability” (Leonas, Ispanija) redkolegijos narys

nuo 2013 metų – VU leidžiamo mokslinio žurnalo “STEPP” (“Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika”) redkolegijos narys

nuo 2017 metų – tarptautinio mokslinio žurnalo “Central European Political Science Review” (Budapeštas) redkolegijos narys

nuo 2018 metų – KU leidžiamo “Tiltų” mokslinio žurnalo redkolegijos narys

13. Telefonai: n. 2034534, mob. 8 687 51677

14. Elektroninis paštas – arvydasg@mruni.eu

15. https://orcid.org/0000-0001-8371-3556

Darbinė veikla Lietuvoje:

1. 1984 – 1989 – Vilniaus universiteto dėstytojas ir VU Mokslinės bibliotekos Mokslo tyrimo skyriaus bibliotekininkas;

2. 1989 – 1993 – VU Filosofijos istorijos katedros doktorantas;

3. 1994 – 1995 – “Dienos” dienraščio užsienio skyriaus apžvalgininkas;

4. 1995 – 1996 – Lietuvos statistikos departamento statistinės informacijos platinimo skyriaus viršininkas;

5. 1996 – 2000 – Socialinio draudimo mokymo ir tyrimo centro vyriausiasis specialistas – tyrėjas ir dėstytojas;

6. 2000 – VŠĮ “Socialinės politikos grupės” projekto vadovas;

7. 2000 – 2001 – VŠĮ “Organizacijų paramos centro” direktoriaus pavaduotojas tyrimams.

8. Nuo 2001 m. – LTU (Mykolo Romerio universiteto) Viešojo administravimo katedros docentas.

9. Nuo 2012 m. – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros profesorius.

10. Nuo 2013 m. – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto profesorius

11.  2014 metų lapkričio 10 dieną Arvydui Guogiui Mykolo Romerio universitete suteiktas socialinių mokslų srities profesoriaus pedagoginis vardas.

Darbinė veikla užsienyje:

Stažuotės, mokslinis-tiriamasis darbas, žurnalistinis darbas ir kursai Švedijoje:

1991 m. lapkritis – stažuotė Stokholmo universiteto Politologijos katedroje;
1993 m. balandis – gegužė – stažuotė Stokholmo universiteto Politologijos katedroje;
1995 m. sausis-birželis – “Dienos” laikraščio korespondentas Švedijoje;
1995 m. kovas – gegužė – stažuotė Nordplano Institute (Stokholmas);
1993 m. rugpjūtis – kursai Lundo universitete;
2002 m. sausis – kursai Geteborgo Liaudies akademijoje;
2003 m. birželis- liepa – tyrimai Sodertorno universitete (Stokholmas);
2008 m. vasaris – rugpjūtis – tyrimai Sodertorno universitete (Stokholmas).

Stažuotės ir mokslinis-tiriamasis darbas Norvegijoje, Olandijoje, D. Britanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Graikijoje, Vengrijoje:

1996 m. balandis – gegužė – tyrimai NIAS’o Institute (Wassenaaras, Olandija);
1996 m. rugsėjis – spalis – tyrimai Bergeno universiteto (Norvegija) Lyginamosios politikos katedroje;
2001 m. kovas – rugpjūtis – tyrimai Oslo universiteto Politologijos katedroje (Norvegija);
2002 m. rugpjūtis – tyrimai Londono Ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje;
2003 m. balandis – gegužė – stažuotė Berno universiteto Viešojo administravimo Kompetencijos centre (Šveicarija);
2004 m. birželis-liepa – tyrimai Oslo Aukštojoje mokykloje (Norvegija);
2005 m. balandis – gruodis – tyrimai Trakijos ir Atėnų universitetuose (Graikija);

2006 m. birželis-liepa – stažuotė St. Galleno universitete (Šveicarija).

2011 m. balandis-birželis – stažuotė Paryžiaus Descartes universitete (Prancūzijos ambasados stipendija))

2014 m. balandis – birželis – stažuotė Paryžiaus Descartes universitete (Prancūzijos ambasados stipendija)

2015 m. liepa – rugpjūtis – stažuotė Karoli Gaspar universitete ir LIGA profsąjunginiame susivienijime (Vengrija)

Pranešimų autorius mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Juodkalnijoje, Vokietijoje, Saudo Arabijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Bulgarijoje (lietuvių, anglų ir švedų kalbomis).

Paskaitos užsienyje:

1995 m. paskaitos švedų kalba skaitytos Nordplano Institute (Stokholmas);

2004 m. paskaitos skaitytos Norvegijoje (Oslo Hogskolen) ir Vokietijoje (Bavarijos aukštojoje viešojo administravimo mokykloje Hofe);

2005 m. paskaitos skaitytos Trakijos universitete (Graikija);

2007 metais paskaitos skaitytos Vokietijoje (Bavarijos aukštojoje viešojo administravimo mokykloje Hofe);

2009 metais paskaitos skaitytos Leeuwardeno aukštojoje mokykloje (Olandija)

2010 metais paskaitos skaitytos Sevilijos universitete (Ispanija)

2009, 2010, 2011, 2018, 2023 (du kartus) metais paskaitos skaitytos Leono universitete (Ispanija).

2012 metais skaitytos paskaitos Bavarijos aukštojoje viešojo administravimo mokykloje Hofe  ir Sevilijos universitete (Ispanija)

2015 metais skaitytos paskaitos Nijmegeno universitete (Olandija)

2016 m. vasario 24 dieną skaityta vieša paskaita Oslo ir Akershus aukštojoje mokykloje (Norvegija)

2022 metais paskaitos skaitytos Latvijos universitete (Ryga).

2023 metais paskaitos (du atskirus mėnesius) skaitytos Leono universitete (Ispanija).

Projektai Lietuvoje (įskaitant tarptautinius):

1. Tarptautinio PHARE ACE projekto tyrėjas (1997-1998 m.)

2. PHARE “Demokratijos” projekto “Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą” vadovas ir tyrėjas (2000 m.)

3. Tarptautinio ES COST A 15 projekto “Socialinės apsaugos sistemų reformavimas Europoje” Lietuvos grupės vadovas ir tyrėjas (2002-2004 m.)

4. LTU administruojamo projekto “Savivaldos institucijų socialinis ir politinis veiksmingumas” tyrėjas (2002, 2004 m.)

5. Atviros Lietuvos fondo remiamo projekto “Socialinių paslaugų teikimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse” tyrėjas (2004 m.)

6. Lietuvos Valstybinio Mokslo ir Studijų fondo remiamo projekto “Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese” vadovas ir tyrėjas (2005 m.)

7. Tarptautinio NOBA projekto (Norvegija, Švedija, Latvija, Lietuva) tyrėjas (atstovas Lietuvai, 2006-2009 m.)

8. Lietuvos Valstybinio Mokslo ir Studijų fondo remiamo projekto “Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveika: Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono atvejai“ vadovas ir tyrėjas (2007 m.)

9. Lietuvos Mokslo Tarybos remto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro organizuoto tyrimo “Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai” (Nr. SIN – 16/2010-2011) tyrėjas

10. Pasiūlymai ir apžvalga Europos Parlamentui dėl socialinės apsaugos ir savarankiškai dirbančiųjų socialinių garantijų ES: tyrėjas (2013 m.)

11. ES Komisijos remiamas projektas “Bandymas atgaivinti socialinį dialogą ir nacionalinės darbo santykių sistemos kai kuriose Centrinės ir Rytų Europos šalyse – išmoktos pamokos ir geriausios praktikos išeinant iš krizės VS/2014/0588 – atsakingas už Lietuvą (2015-2016)

12. LMT remiamas projektas “Socialinės politikos reakcijos į COVID-19 krizės pasekmes: nedarbo ir skurdo padėties analizė, tarptautinė patirtis ir rekomendacijos Lietuvai” (VU, P-COV-20-29, 2020.06.01-2020.12.31): vyr. tyrėjas.

13.1. LMT remiamas Reikminių tyrimų projektas P-REP-21-10 „Socialinės paramos išmokų nepaėmimo priežastys , mastas ir identifikavimo metodika Lietuvos savivaldybėse ir visoje šalyje“ (patvirtintas, administruojamas MRU, vadovė – doc. Vida Česnuitytė, 2021.03.01.- 2022.02.28.): vyriausiasis tyrėjas.

Pedagoginis-metodinis darbas:

1. „Viešojo administravimo tyrimų metodologijos“ kurso viešojo administravimo bakalaurams paruošimas (2002 m.);

2. „Gerovės valstybių socialinės politikos modelių“ kurso sociologijos magistrams paruošimas (2006 m.);

3. Nuotolinio mokymo kurso “Socialinės saugos teisė” paruošimas (2007 m.).

4.Nuotolinio mokymo kurso “Viešojo administravimo tyrimų metodologija” paruošimas (2011 m.)

5. “Viešojo administravimo tyrimų metodologijos” kurso Moodle aplinkos parengimas (2012 m.)

6. Nuotolinio mokymo kurso magistrams “Gerovės valstybių socialinės politikos modeliai” parengimas (2013 m.)

7. “Gerovės valstybių modelių” kurso bakalaurams parengimas (2016 m.)

Kita veikla:

  1. Daugiau kaip 100 mokslinių publikacijų 1991-2023 metais JAV, Kanadoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Ser­bijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Juodkalnijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Indonezijoje, Lietuvoje.
  2. 159 pozicijos žiniasklaidoje 2013-2023 metais (27 straipsniai ir pasisakymai Lietuvos žiniasklaidoje 2013 metais, 24 straipsniai ir pasisakymai 2014 metais, 9 pasisakymai ir straipsniai 2015 metais, 12 pasisakymų ir straipsnių 2016 metais, 10 straipsnių, pasisakymų ir interviu 2017 metais, 5 straipsniai ir interviu 2018 metais, 14 straipsnių ir interviu 2019 metais, 34 interviu ir straipsniai  2020 metais, 1 interviu, 11 straipsnių kartu su A.V. Rakšniu, D.Bernotu, I. Grincevičiūte 2021 metais, 3 straipsniai (vieno, kartu su A.V. Rakšniu ir V. Smalskiu, ir kartu su V. Dapkos) – 2022 metais, 4 interviu (2 – TV 8 ir 2 – “Savaitei” bei 7 straipsniai Delfi ir kituose portaluose – 2023 metais).
    2019-2021 metais pagal žiniasklaidos straipsnių ir pasisakymų skaičių užimtos vietos MRU autorių dešimtukuose (2021 metais – Lietuvos universitetų atstovų septyniasdešimtuke).
  3. 28 pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose Budvoje (Juodkalnija), Briuselyje (Belgija), Rijade (Saudo Arabija), Stokholme (Švedija), Ženevoje (Šveicarija), Vienoje (Austrija), Edinburge (Jungtinė Karalystė), Budapešte (Vengrija), Charkive (Ukraina), Vilniuje ir Kaune 2009-2023 metais.

Kalbų mokėjimas – 1) anglų – labai gerai, 2) rusų – labai gerai, 3) švedų – skaitymas – gerai, kalbėjimas ir supratimas – patenkinamai.

Žmona – Virgilija Guogienė. Dirba Vilniaus universiteto bibliotekoje restauratore.

Sūnus – Rygaudas Guogis (gimęs 1986 metais), verslininkas, švietimo organizatorius

 

VladWordPress -- XHTML 1.0