Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Kontaktai (Contacts)

Galima rasti Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo institute, Mykolo Romerio Universitete, Ateities 20, Vilniuje

mob. 8 687 51677, e-paštas arvydasg@mruni.eu

Aktyvus socialinių tinklų – LinkedIn ir ResearchGate – dalyvis, nenaudojantis Facebook tinklo

To find in Public Administration Institute, Public Governance Faculty, Mykolas Romeris University, Ateities 20, Vilnius, Lithuania

mobile +370 687 51677, e-mail  arvydasg@mruni.eu

Active member of LinkedIn and ResearchGate, not using Facebook network

 

VladWordPress -- XHTML 1.0